Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ


I. ПРЕДМЕТ


Чл. 1.

Настоящите общи условия регулират отношенията между „ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД, ЕИК 175324387, със седалище и адрес на управление: с. Кокаляне, ул. Пукнат камък, № 21, имейл адрес: office@nothing.bg, тел. номер: 0878748082, наричано по-долу за краткост “Дружеството“, и клиентите, наричани по-долу за краткост „Потребители“, на уебсайта „www.nothing.bg”, наричан по-долу „Уебсайтът”.


II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТА


Чл. 2.

Уебсайтът e електронен магазин, достъпен на адрес www.nothing.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Уебсайта стоки, включително следното:


1. Да преглеждат съдържанието на Уебсайта;
2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Уебсайта и да извършват електронни изявления във връзка с вече сключените договори за доставка на Стоки, заявени чрез Уебсайта;
3. Да получават информация за нови стоки предлагани от Уебсайта;
4. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи за тях от нормативната уредба, регулираща защитата на потребителите, предимно чрез Уебсайта.


Чл. 3.

1. Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Уебсайта чрез интерфейса му, достъпен на страницата в Интернет на адрес www.nothing.bg.
2. По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Дружеството се задължава да достави на посочения от Потребителя адрес поръчаните от него стоки чрез избран от Дружеството доставчик.
3. Потребителите заплащат възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в Уебсайта и настоящите общи условия.
4. Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Дружеството в настоящите общи условия.
5. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.


Чл. 4.

1. Потребителят и Дружеството се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път чрез посочения за контакт с Дружеството имейл адрес.
2. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на Уебсайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя чрез неговия имейл адрес и данни за доставка.


III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА


Чл. 5.

1. За да използва Уебсайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе свои лични данни при завършване на своята покупка.
2. С попълване на данните си и избиране на бутона "ПОТВЪРДИ И ПОРЪЧАЙ", Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
3. За извършване на поръчки в Уебсайта не е необходима регистрация на профил на съответен Потребител. Поръчките се извършват чрез въвеждане на име, фамилия, телефон, имейл адрес и адрес за доставка.
4. При извършване на поръчка Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните си, в случай на промяна.


Чл. 6.

Потребителят има право да добавя нов адрес за доставка при извършване на всяка нова поръчка.


IV. СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ


Чл. 7.

1. Потребителите използват Уебсайта на Дружеството, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Дружеството стоки чрез избор на желани стоки от Уебсайта.
2. Договорът между „ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.nothing.bg.
3. Страна по договора с Дружеството е Потребителят съгласно данните, предоставени при попълване на формите за поръчка, поместени в Уебсайта.
4. След избор на стоки за покупка от страна на Потребителя, последният предоставя данни за доставка, като Дружеството е осигурило възможност за поправяне на грешки при въвеждането на информация от Потребителя, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
5. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й и финализиране на поръчката от Потребителя чрез Уебсайта с потвръждаване на данните за поръчка и избиране на бутон „ПОТВЪРДИ И ПОРЪЧАЙ“.
6. За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Дружеството изрично уведомява Потребителя чрез изпращане на потвърдителен имейл на посочения от Потребителя имейл адрес.
7. Избраният от Дружеството доставчик доставя стоките на посочения от Потребителите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителите данни са неверни или заблуждаващи.


V. ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА


Чл. 8.

1. Всички цени на Стоките в Уебсайта са крайни, обявени в Български лева, с включено ДДС.
2.  “ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.
3. След финализиране на Поръчка Потребителят следва да заплати цената, която е била посочена в Уебсайта по време на финализиране на поръчката чрез наложен платеж - в момента на доставката.
4. Всички стоки, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, като стоките с ограничено количество са изрично отбелязани в Уебсайта.


Чл. 9.

1. Методът на плащане „наложен платеж“ и плащането на дължимите суми се обработват и извършват чрез Пощенски паричен превод, съобразно документ за плащане, издаден от куриера, извършил доставката (в качеството му на лицензиран пощенски оператор, като “Спиди” АД).
В случай че Потребителят е заявил издаване на фактура, последният следва да съхранява издадената разписка за пощенски превод по чл. 9, ал. 1 по-горе, която се връчва от куриера при плащане на поръчката. Разписката за пощенски превод следва да бъде осчетоводена като касов бон, прикрепен към издадената от „ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД фактура.
2. Срокът за доставка на куриерската пратка до посочения от Потребителя адрес е от 1 до 3 работни дни. 
3. За Стоки, чиято наличност е изчерпана или при възникнал проблем с доставката Дружеството уведомява изрично Потребителя, като му предлага срок и възможности за изпълнението на поръчката и доставката й.
Таксите за доставка, които „ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД определя за всяка една поръчка, направена през Уебсайта са, както следва:
     А. Цената на доставката е около 5 лева за цяла България до вратата на клиента или до офис на СПИДИ.
     Б. При поръчка над 90 лева доставката е БЕЗПЛАТНА.
     В. Доставката се извършва чрез куриерските услуги на СПИДИ до вратата на клиента или до офис на  СПИДИ от 09:00 часа до 17:00 часа през делничните дни и до 14:00 часа в събота. Поръчка можете да направите по всяко време на денонощието и годината, но доставки НЕ се извършват в неделя или официалните празници.
     Г. При желание на клиента доставката да бъде доставена до конкретен офис на спедиторска фирма, моля добавете коментар при правене на поръчка до кой офис искате да бъде получена.
Срокът за доставка е от 1 до 3 работни дни след изпращане на поръчката, в зависимост от населеното място.
    Д. Поръчката Ви се обработва и изпраща в рамките на 24 часа от понеделник до петък. При поръчка, направена след 16:00 часа, тя обикновено се обработва на следващия работен ден.
След обработване на поръчката Ви, ще бъдете уведомени по телефон или е-мейл за точната дата на доставката.
4. „ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД си запазва правото да прави промени в таксата за доставка според измененията в цените на куриерските услуги. Такса за доставка се начислява към всяка поръчка.
5. Определените цени за доставка са видни и в потребителската кошница преди финализиране на поръчката от Потребителя.


VI. ОТКАЗ


Чл. 10.

Поръчана стока може да бъде върната при ненарушен търговски вид от страна на Потребителя в срок до 14  дни от получаването на стоката, като транспортните разходи са за сметка на Потребителя. За целта Потребителят трябва да изпрати следните данни на имейл office@nothing.bg: Номер на поръчка, Имена на клиент, Телефон за връзка, IBAN, Титуляр на сметката, Наименование на продукт, който подлежи на връщане. Възстановяването на заплатената сума се извършва в 30-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Потребителя.


VIІ. ДРУГИ


Чл. 11.

1. Всеки Потребител в Уебсайта носи пълна отговорност за действията си по време на ползване на Уебсайта.
2. Потребителят няма право да пренася съдържанието на Уебсайта в други мрежи.
3. Неспазването на описаните в тази разпоредба задължения могат да доведат до ограничаване на достъпа до Уебсайта за Потребителя, както и до задължение за компенсиране на“ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД във връзка с всички нанесени вреди.


Чл. 12.

1. Авторски права и сродни права на „ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД  и на трети лица, до които Потребителят има достъп в рамките на използване на Уебсайта, са защитени, съобразно разпоредите на националното и европейско законодателство в областта на авторското право и сродните му права.
2. Нерегламентираното използване и поместване на информацията, посочена в ал. 1 по-горе на портали (сайтове) на трети лица, с изключение на случаите, в които е предоставено писмено разрешение от „ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД представлява нарушение на националното и европейско законодателство в областта на авторското право и сродните му права.


Чл. 13.

1. Политика на Дружеството е да предоставя точна и пълна информация за продуктите в Уебсайта.
2. Вследствие на форсмажорни обстоятелства, включително технически проблеми, които се намират извън правомощията на „ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД, достъпът до Уебсайта може да бъде прекъснат за известно време. Във връзка с горното, „ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД не е в състояние да гарантира, че сайтът и информацията в него ще бъдат достъпни, безгрешни и точни по всяко време.


Чл. 14.

1.  “ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД може да изпраща рекламни съобщения, включително съобщения, свързани с нови услуги на Потребител, финализирал поръчка на Уебсайта в случай, че Потребителят е предоставил изричното си съгласие на „ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД в тази връзка.
2. „ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД си запазва правото да изпраща на Потребителите на Уебсайта съобщения, свързани с  промени в условията и начините за използване на услугите, предлагани чрез Уебсайта.


Чл. 15.

1. „ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД обработва предоставените от Потребителя лични данни съобразно Политиката за защита на лични данни и Политиката за бисквитки, публикувани в Уебсайта.
2. Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражението си личните му данни да бъдат обработвани от „ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД, както и да упражни другите права, свързани с обработваните лични данни, заложени в Регламент 2016/679 и описани в Политиката за поверителност, публикувана в Уебсайта. Потребителят може да упражни всяко едно от правата си, произтичащи от Регламент 2016/679, като изпрати e-mail на office@nothing.bg.


Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да бъде необходимо „ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД  да уведомява предварително своите Потребители. Най-актуалната версия на Общите условия е достъпна винаги в Уебсайта.


Последна актуализация: 01.03.2021 г.


Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, а не от „ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите.  “ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.


Координати на Дружеството:


„ЕВРО КОНСУЛТ - ЕК“ ЕООД
с. Кокаляне
ул. Пукнат камък №2
тел: +359878748082
имейл: office@nothing.bg
 
Координати на Комисия за защита на потребителите:


Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
 
Координати на Комисия за защита на личните данни:


Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@cpdp.bg,
Уеб сайт: https://www.cpdp.bg/